DECLARATIONS

1. Ministerial Declaration: November 2nd, 2011
2. Ministerial Declaration: June 14th, 2012
3. Ministerial Declaration: April 26th, 2013
4. Ministerial Declaration: October 31st, 2014
5. Ministerial Declaration: December 9th, 2015
6. Ministerial Declaration: December 4th, 2016
7. Ministerial Declaration: December 1st, 2017
8. MINISTERIAL DECLARATION: DECEMBER 9th, 2019
9. MINISTER DECLARATION: MARCH 30th, 2021